برگشت به سایت
سايت 118 ايران ( www.118Tel.ir )
ايرانيان طب زعيم 5599
بهداشت / تجهیزات پزشکی
تهران / تهران
جاده آبعلي، جاجرود، سعيدآباد، خيابان جاجرود، خيابان صنوبر، خيابان اترك، پلاك 10
77092901-77092902-77092903-77900568-76204141
www.tebzaeem.com
Tebzaeem@yahoo.com
توليد اتوكلاو هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي