برگشت به سایت
سايت 118 ايران ( www.118Tel.ir )
ایرانیان طب زعیم 172914
بهداشت / تجهیزات پزشکی
تهران / تهران
جاده آبعلی، جاجرود، سعیدآباد، خیابان جاجرود، خیابان صنوبر، خیابان اترك، پلاك 10
77092901-77092902-77092903-77900568-76204141
www.tebzaeem.com
Tebzaeem@yahoo.com
تولید اتوكلاو های بیمارستانی و آزمایشگاهی